Hiporehabilitace

 
  • Hiporehabilitace je rehabilitační metoda, jejímž hlavním a zásadním léčebným nástrojem je kůň.
  • Tato speciální metoda spočívá ve využití přirozeného pohybu koně a jeho typického chůzového mechanismu jako pohybového vzoru, kterému se pacient přizpůsobuje.
  • Financování našich služeb a celého provozu je plně závislé na dotacích Ministerstva Zdravotnictví, na sponzorských i nadačních příspěvcích a na darech jednotlivců a organizací.
 
Naše nezisková organizace má dlouholeté zkušenosti s realizací projektů v oblasti hiporehabilitace. Stále se zvyšující společenská poptávka po odborné terapeutické pomoci a podpoře vedla k vypracování návazných projektů spolufinancovaných Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem v rámci realizace hlavního projektu „Hipoterapie dětem 2006-2008“ (SROP 3.2. - Síť sociální integrace), spolupráce byla navázána také s nadacemi organizací: OKD a.s. (projekty: „Hiporehabilitací ke zdravé budoucnosti“, „Hiporehabilitací zpět do společnosti“), ČEZ a.s., ČEPS a.s., RWE- Severomoravská plynárenská, a.s., aj.
 
Říká se, že kdo najde cestu ke koním, najde zpět i cestu k lidem..