JK Nanka Orlová

Hlavním posláním jezdeckého klubu NANKA Orlová je začlenění osob se zdravotním postižením a se socioekonomickým znevýhodněním do běžného života a poskytnutí útočiště a pomocné ruky v případě životních nezdarů.