Resort Beskydy. Ubytování v Beskydech. Chaty - hotely - penziony - apartmány - ubytování v soukromí. Wellness.

Spolupráce s organizacemi a institucemi

Jezdecký klub „Nanka“ je od roku 1995 členem ČJF ( České jezdecké federace ).
Od roku 1996 organizace spolupracuje s Českou hiporehabilitační společností a Sdružením pro pomoc mentálně postiženým.
 
V letech 2000-2002 JK spolupracoval s Protidrogovým centrem v Orlové a od roku 2004 stále probíhá spolupráce s Probační a mediační službou v Havířově.
 
Dále JK „Nanka“ úzce spolupracuje s širokou řadou neziskových organizací, předškolními i školními zařízeními a se zájmovými útvary Domu dětí a mládeže v Orlové.
 
Hiporehabilitační aktivity se týkají spolupráce se Slezskou Diakonií ( Denní dětské stacionáře SALOME Bohumín a EUNIKA Karviná ), Nestátním denním zařízením DUHA Orlová, Mateřským centrem BOBEŠ Bohumín, Dětským centrem Čtyřlístek Havířov, Občanským sdružením Sv.Barbora, SPCCH Orlová ( svaz postižených civilizačními nemocemi ) a samozřejmě nabízíme rehabilitaci všem osobám se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním z řad široké veřejnosti.
 
Dále v rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou umožňujeme v našem areálu studentům absolvování odborné praxe, popř. vykonání odborné stáže.