Charakteristika organizace

Jezdecký klub „Nanka“ byl založen v roce 1995 jako občanské sdružení neziskové organizace.
 
V současné době vlastní 6 koní a sdružuje 23 členů. Činnost JK je orientována dvěma směry.
 
Jedná se o aktivity sportovní a zdravotní – hiporehabilitační. Jezdecký klub „Nanka“ se věnuje výuce mládeže na koních. Členové mají možnost účastnit se nejen parkurových závodů, ale i mnoha dalších sportovních a kulturních akcí v regionu.
 
Úspěšným složením závěrečných zkoušek základního výcviku mohou získat jezdeckou licenci a později také osvědčení cvičitele.
 
JK pravidelně zajišťuje hiporehabilitaci klientům zdravotně-sociálních zařízení v Orlové,Bohumíně, Karviné, Havířově a nabízí terapii také individuálním osobám se zdravotním postižením.
 
Hlavním posláním je začlenění osob se zdravotním postižením a se socioekonomickým znevýhodněním do běžného života a poskytnutí útočiště a pomocné ruky v případě životních nezdarů. Prostřednictvím koně odstraňovat vytvořené bariéry, posilovat sebevědomí a dávat náplň a řád do života.