JK Nanka Orlová

 Členové jezdeckého klubu NANKA se zúčastňují parkurových závodů v moravskoslezském regionu a umisťují se na čelních místech ve všech soutěžích.