Zásady bezpečnosti při hiporehabilitaci

1) - Při vstupu do areálu jsou všichni povinni vědomě neplašit zvířata, nevytvářet zbytečný hluk a neprovokovat zvířata k nepředvídatelným situacím, které by mohly mít za následek úrazy, ohrožení  nebo požár. Nikdy na koně nesahat bez jeho dřívějšího oslovení.
 
2) - Bez souhlasu odpovědného zaměstnance jezdeckého klubu je přísně a důsledně zakázáno vstupovat do stájí a do prostor objektu jiných, než určených pro hiporehabilitaci.
 
3) - Při jízdě na koni jsou všichni povinni nosit pomůcky ke zvýšení své bezpečnosti, jako jsou přilby, bezpečností vesty, vhodné oblečení a obuv.
 
4) - V celém objektu a areálu jezdeckého klubu platí důsledný a přísný zákaz kouření.
 
5) - Chceme zabránit tomu, aby koně nebyli nevhodně krmeni, laskáni pamlsky. Proto před případným krmením koně je nutné zeptat se na souhlas odpovědného pracovníka jezdeckého klubu.
 
6) - Všichni jsou povinni okamžitě uposlechnout a řídit se pokyny hiporehabilitačního týmu popřípadě pracovníka jezdeckého klubu.